ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart)
ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart) ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart) ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart) ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart) ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart) ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart)

ENRICO BENETTI ARDECHE HANDTAS (Zwart)

Op voorraad

Schrijf de eerste review over dit product

€ 24,95

Omschrijving

Enrico Benetti handtas van het Ardeche serie. Het is een trendy en mooie hadtas voor dames. U kunt ze in 5 kleurtjes bij ons bestellen.


Voor meerdere kleurtjes kunt u naar beneden scrollen.


GRATIS VERZENDINGDeze Enrico Benetti handtas is voorzien van:


•1 hoofdvak met ritssluiting aan de bovenkant
• 1 ritsvak binnenin de tas
• 2 insteekvakken binnenin de tas
• Verstelbare schouderband

Artikelnummer ENR021
Matriaal Skai leer
Maat 28x 3 x 33 cm (bxdxh)
Kleur Zwart
Afwerking n.v.t.

Schrijf uw eigen review

Levering en uitvoering

1. Alle door Kwaliteits Lederwaren genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgelegd op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Kwaliteits Lederwaren bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
2. Overschrijding van de door Kwaliteits Lederwaren opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.
5. Kwaliteits Lederwaren zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
6. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Kwaliteits Lederwaren kenbaar heeft gemaakt.
7. Met inachtneming van hetgeen hierover in onze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kwaliteits Lederwaren geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kwaliteits Lederwaren zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Kwaliteits Lederwaren.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kwaliteits Lederwaren tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Kwaliteits Lederwaren bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht/retourneren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd.
4. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.
5. De klant dient bij het retour zenden gebruik te maken van retourformulier welke via de website te downloaden is. Hier kunt u het retourformulier downloaden.
6. Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in onze algemene voorwaarden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kwaliteits Lederwaren zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

Kosten in geval van herroeping/retourneren

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending.
4. Kwaliteits Lederwaren verleent geen garantie op applicaties (kraaltjes, pailletten e.d.), slijtage op o.a, ritsen en lak.

gerelateerde producten

ENRICO BENETTI HEUPTAS  UNISEX (Zwart)
€ 17,95

Niet op voorraad